Formularz odstąpienia przez konsumenta od zawartej umowy: POBIERZ

Załącznik 1: Formularz odstąpienia przez konsumenta od zawartej umowy

                                                                                                                                   Miasto: ___________, dnia: __________ r.

Konsument:

Imię i nazwisko: ________________

Adres: ________________

E-mail: ________________

Tel: ________________

                                                                                                                                    Przedsiębiorca:

                                                                                                                                   Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjne Pro-Candle Sp. z o.o.

                                                                                                                                    Adres: ul. Zamkowy Folwark 17, 63-700 Krotoszyn

FORMULARZ ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), w brzmieniu:

Art. 27 ustawy o prawach konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

informuję o odstąpieniu od umowy, zawartej dnia _______________ r., polegającej na:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o zwrot następującej kwoty pieniężnej, wynikającej z odstąpienia od umowy: ______ zł (słownie: _________________________________), którą należy przelać na następujący numer rachunku bankowego: _________________________.

Z wyrazami szacunku,

__________________
(własnoręczny podpis Konsumenta)

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password